Kezdőlap

JELENTKEZÉS ÓVÓDÁS NYÍLT ÓRÁKRA
Kedves Szülők!

Az emelt szintű angolos osztályok 2017. november 22-re meghirdetett magyar nyelvű nyílt óráira, a "Tovább" gombra kattintva jelentkezhetnek.
Tovább >>

ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ
Csodálatos helyen, a II. kerületben, a Fillér utca tetején körpanorámás, jó levegőjű épületben egy gyermekszerető, jó hangulatú és jól felkészült tantestület kezdte meg működését 1985-ben.
A hagyományos általános iskolai oktatás mellett 1988-ban kísérleti jelleggel a kerületben elsőként megindult első osztálytól az emelt szintű angol nyelvoktatás...

Tovább >>
BEJELENTKEZÉS AZ ELEKTRONIKUS ELLENŐRZŐBE

Kedves Szülők!

Az elektronikus ellenőrzőbe való belépéshez kettintsanak a képre!


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
Kötelező délutáni foglalkozások alóli felmentési kérelem
        (letölthető minta
)

Testnevelés alóli felmentési kérelem
        (letölthető minta
)

ESEMÉNYNAPTÁR 2017/2018.

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, változások előfordulhatnak!

November 17.
22.
29.
péntek
szerda
szerda
Negyedéves értékelés (1. osztályok)
NYÍLT ÓRÁK leendő elsősök szülei számára az angol tagozaton
NYÍLT NAP a felső tagozaton kizárólag negyedikes szülők számára (1-3. óra)
December 6.
9.
13.
15.
21.
szerda
szombat
szerda
péntek
csütörtök
de. Mikulás
Bolyai csapatverseny országos döntője
Luca-napi vásár
Karácsonyi ajándékkészítő délután a napköziben
Iskolai és osztálykarácsonyok
TÉLI SZÜNET: 2017. december 22. - 2018. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. december 21. (csütörtök),
a szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 3. (szerda).
Január 8.
22.
26.
26.
hétfő
hétfő
péntek
péntek
17:00 h Fogadóórák (rövidített órák)
Magyar Kultúra Napja
I. félév vége
Németes farsangi bál
Február 2.
2.
5.
6.
7.
8.
10.
16.
21.
21.
23.
28.
péntek
péntek
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
péntek
szerda
szerda
péntek
szerda
17:00 h
17:00 h16:00 h

16:00 h
Félévi értesítők kiusztása
Farsang (alsós és felsős)
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP
Szülői értekezlet a felsős évfolyamok számára
Szülői értekezlet az alsós évfolyamok számára
Bolyai Természettudományos csapatverseny kerületi fordulója
Zrínyi matematika verseny kerületi fordulója
NYÍLT ÓRÁK leendő elsősök szülei számára az angol tagozaton
Óvodás foglalkozás az angol tagozaton (magyar nyelvű)
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
Óvodás foglalkozás az angol tagozaton (angol nyelvű)
Március 5-9-ig
5.
7.
7.
7.
10.
14.
21.

23.
27.
28.
hétfő-pén.
hétfő
szerda
szerda
szerda
szombat
szerda
szerda

péntek
kedd
szerda


17:00 h


16:00 h

Nyílt hét az alsó tagozaton (kivéve március 7., szerda)
Fogadóórák (rövidített órák)
Egyházak bemutatkozása
NYÍLT ÓRÁK leendő elsősök szülei számára a német tagozaton
Óvodás foglalkozás a német tagozaton
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP
Március 15-i ünnepély
NYÍLT NAP a felső tagozaton kizárólag 5. és 6. évfolyamos szülők számára
(Ezen a napon a saját gyermek órái tekinthetők meg!)
Húsvéti ajándékkészítő délután a napköziben
Háromnegyed éves értékelés (1. osztályok)
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP
TAVASZI SZÜNET: 2018. március 29. - 2018. április 3.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. március 27. (kedd),
a szünet utáni első tanítási nap: 2018. áprlis 4. (szerda).
Április 11.
16.
18.
21.
24.
szerda
hétfő
szerda
szombat
kedd
Versmondó nap
Magyar Holokauszt áldozatainak emléknapja
FILLÉRPARTI (óvodásoknak)
MUNKANAP (április 30-i órarend)
Olvasási verseny felső tagozaton (Nyulász Péter: Helka)
Május 2.
7.
7.
16.
22-25.
23.
szerda
hétfő
hétfő
szerda
kedd-pént.
szerda


17:00 h
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP
Osztályfényképezés
Fogadóórák (rövidített órák)
Országos nyelvi mérés (6. és 8. évfolyamon)
Iskolai mérések
Országos kompetenciamérés (6. és 8. évfolyamon)
Június 1.
4.
5-8-ig
7-8.
8.
15.
20.
péntek
hétfő
kedd-pént.
csüt.-pént.
péntek
péntek
szerda
17:00 h Természettudományos nap (felső tagozat)
Nemzeti Összetartozás napja
Erdei iskola az 5. évfolyamosok számára
Osztálykirándulások
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP
A tanév utolsó napja, DÖK-nap
Tanévzáró, ballagás, bizonyítványosztás

GYERMEKÉTKEZTETÉS

TISZTELT SZÜLŐK!

A II. kerületi Önkormányzat új étkezés nyilvántartó- és számlázó rendszert vezetett be, melyhez kapcsolódóan az alábbi tudnivalókról tájékoztatjuk:

ÉTKEZÉS MEGRENDELÉS:

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt a tanévkezdést megelőzően leadott szülői szándék nyilatkozat alapján állít ki számlát és a kiegyenlített számlákban szereplő adagszámot küldi az étkezési szolgáltató felé. Ezért nagyon fontos, hogy minden kiadott számla a fizetési határidőig ki legyen egyenlítve! Havi rendszerességgel ún. számla-levelet fognak kapni (számla+csekk), melyen fizetési módként „csekk” szerepel. A kiegyenlítetlen számlák a hónap utolsó napján sztornózásra kerülnek, a rendelés törlődik.

Természetesen a számla összegét átutalással is kiegyenlítheti. Erre a Raiffeisen Banknál vezetett bankszámlaszámra utalhatja, mely Bp. II. ker. Önkormányzat nevén van: 12001008-00201761-04300000

Fontos! A beazonosíthatóság érdekében az alábbiakat kérjük hivatkozásul a közleménybe írni:

  • gyermek neve, osztálya
  • az iskola azonosítója: 365

Kizárólag a csekken szereplő összeg utalható, kerekítés nélkül.

Testvérgyerekek utalásai befizethetők egyben, de a közlemény rovatban következőket kell írni:

  • 356/gyerek neve + gyerek neve

Kérjük a fizetési határidő pontos betartását!

ÉTKEZÉS LEMONDÁS:

Minden szülőnek - beleértve az ingyenesen étkező gyermek szüleit is –bármilyen okból történő hiányzás esetén lemondási kötelezettségük van. A hiányzás tényét, az étkezés lemondást a tárgynapot megelőző nap reggel 9 óráig tehetik meg (a webes felületen, illetve a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. e-mail címén, vagy telefonszámán).

A lemondás jelzésére egyrészt a jóváírások érvényesítése miatt van szükség, másrészt, mert az Önkormányzat a megrendelt és le nem mondott adagok után is a teljes térítési díjhoz képest a jóval magasabb eladási árat fizeti meg a szolgáltatóknak.

Továbbfejlesztésre került a közétkeztetés elektronikus nyilvántartási rendszere, melynek eredményeként a szülők – a bevezetésre kerülő iMenza rendszerben, egyedi bejelentkezést követően – önállóan, az iskolák közreműködése nélkül, internetes felületen mondhatják le gyermekük közétkeztetési szolgáltatását az internetes felületen.

Az étkezés lemondó felületre történő első bejelentkezés az alábbiak szerint történik:

  iMenza bejelentkezési oldal:   www.imenza.hu/BP2
 
Azonosító szám:
 
A diákigazolványon feltüntetett 11 jegyű azonosító (oktatási azonosító)
 
Jelszó:
 
a gyermek születési időpontja
(év-hó-nap, egybeírva számokkal), pl. 20060531

A belépéssel és az online felülettel kapcsolatos esetleges technikai kérdések esetén, továbbá pótmegrendelés esetén a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt szívesen rendelkezésre áll munkanapokon 7:00 – 16:00 óra között telefonon, illetve e-mailben (pótmegrendelésre, normaváltásra kizárólag telefonon vagy e-mailben van lehetőség).

  telefon:   (06 1) 491-0580 illetve 06 20 / 421-7449 (Székely Mária)
 
e-mail
:
 
szekely.maria@vf2.hu

Ha bármilyen kérdésük van az étkeztetéssel kapcsolatban, hívják Fekete Csilla  iskolai ügyintézőt 8:00–16:00 óra között a 326-6616-os iskolai telefonszámon.

Segítő együttműködésüket köszönjük.


TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉTKEZÉSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

A 2017/2018-es tanévben normatív étkezési kedvezmény az alábbi mértékben és esetekben adható:

100%-os kedvezmény 1-8. évfolyamig:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben- Gyermekvédelmi törvény 148.§ (5) a.) alapján -  részesülőknek (az erről szóló 2017. szeptemberétől érvényes   határozatot kell benyújtani)

50 %-os kedvezmény 1-8. évfolyamig:

  • három vagy többgyermekes családoknak -8.sz melléklet szülői nyilatkozat alapján! (18 évesnél idősebb, közoktatásban vagy felsőoktatási intézményben tanuló testvér esetében tanulói/hallgató igazolás szükséges!)
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében ( a szakértői és rehabilitációs bizottság érvényes szakvéleményével).

Amennyiben 2017. szeptemberétől nem rendelkeznek érvényes igazolással, a kedvezményt nem áll módunkban megadni!

Ezen felül lehetőség van méltányossági alapon adható kedvezményre.

Ennek feltétele, hogy az igénylő II. kerületi állandó ill. tartózkodási címmel rendelkezzen.

A kedvezmény mértéke az alábbiak szerint alakul:

  Nettó jövedelem (Ft/fő):    
 
57000-45601
45600-39901
39900-34201
34200-0
 
25%+10% egyedülállónak.
50%+ 10%
75%+10%
100%

Kérnénk a kérelem minden oldalát kitölteni, a szükséges igazolásokat csatolni és a megfelelő helyen aláírni!
A hiányosan kitöltött kérvényeket javításra visszaküldjük.

Ha több gyermek után szeretné a kedvezményt igénybe venni, úgy minden gyermekről külön kérjük a kérvényt kitölteni.
A kérvények beadási határideje: 2017. ………

Budapest, 2017. 05.02

Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok