Kezdőlap

ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ
Csodálatos helyen, a II. kerületben, a Fillér utca tetején körpanorámás, jó levegőjű épületben egy gyermekszerető, jó hangulatú és jól felkészült tantestület kezdte meg működését 1985-ben.
A hagyományos általános iskolai oktatás mellett 1988-ban kísérleti jelleggel a kerületben elsőként megindult első osztálytól az emelt szintű angol nyelvoktatás...
Tovább >>

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
Kötelező délutáni foglalkozások alóli felmentési kérelem
        (letölthető minta
)

Testnevelés alóli felmentési kérelem
        (letölthető minta
)
BEJELENTKEZÉS AZ ELEKTRONIKUS ELLENŐRZŐBE

Kedves Szülők!

Az elektronikus ellenőrzőbe való belépéshez kettintsanak a képre!


ETIKA/HIT- ÉS ERKÖLCSTAN VÁLASZTÁSA
Kedves Szülők!

Etika/hit- és erkölcstan választást igazoló dokumentum letölthető innen:


FILLÉR GÁLA 2015.
Az iskolánk 30 éves fennállásának megünneplésére rendezett Fillér-gála megjelent DVD formátumban.
A kiadvány megvásárolható az iskola titkárságán 500 Ft-os áron.
ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017.

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, változások előfordulhatnak!

Május 24. szerda Országos kompetenciamérés (a 6. és a 8. évfolyamon)
Június 2.
6-9-ig
9.
15.
20.
péntek
kedd-pént.
péntek
csütörtök
kedd
17:00 h Nemzeti Összetartozás napja
Erdei iskola az 5. évfolyamosok számára
Osztálykirándulások
A tanév utolsó napja, DÖK-nap
Tanévzáró, ballagás, bizonyítványosztás

GYERMEKÉTKEZTETÉS

TISZTELT SZÜLŐK!

A II. kerületi Önkormányzat új étkezés nyilvántartó- és számlázó rendszert vezetett be, melyhez kapcsolódóan az alábbi tudnivalókról tájékoztatjuk:

ÉTKEZÉS MEGRENDELÉS:

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt a tanévkezdést megelőzően leadott szülői szándék nyilatkozat alapján állít ki számlát és a kiegyenlített számlákban szereplő adagszámot küldi az étkezési szolgáltató felé. Ezért nagyon fontos, hogy minden kiadott számla a fizetési határidőig ki legyen egyenlítve! Havi rendszerességgel ún. számla-levelet fognak kapni (számla+csekk), melyen fizetési módként „csekk” szerepel. A kiegyenlítetlen számlák a hónap utolsó napján sztornózásra kerülnek, a rendelés törlődik.

Természetesen a számla összegét átutalással is kiegyenlítheti. Erre a Raiffeisen Banknál vezetett bankszámlaszámra utalhatja, mely Bp. II. ker. Önkormányzat nevén van: 12001008-00201761-04300000

Fontos! A beazonosíthatóság érdekében az alábbiakat kérjük hivatkozásul a közleménybe írni:

  • gyermek neve, osztálya
  • az iskola azonosítója: 365

Kizárólag a csekken szereplő összeg utalható, kerekítés nélkül.

Testvérgyerekek befizetései külön utalandók.

Kérjük a fizetési határidő pontos betartását!

ÉTKEZÉS LEMONDÁS:

Minden szülőnek - beleértve az ingyenesen étkező gyermek szüleit is –bármilyen okból történő hiányzás esetén lemondási kötelezettségük van. A hiányzás tényét, az étkezés lemondást a tárgynapot megelőző nap reggel 9 óráig tehetik meg (a webes felületen, illetve a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. e-mail címén, vagy telefonszámán).

A lemondás jelzésére egyrészt a jóváírások érvényesítése miatt van szükség, másrészt, mert az Önkormányzat a megrendelt és le nem mondott adagok után is a teljes térítési díjhoz képest a jóval magasabb eladási árat fizeti meg a szolgáltatóknak.

Továbbfejlesztésre került a közétkeztetés elektronikus nyilvántartási rendszere, melynek eredményeként a szülők – a bevezetésre kerülő iMenza rendszerben, egyedi bejelentkezést követően – önállóan, az iskolák közreműködése nélkül, internetes felületen mondhatják le gyermekük közétkeztetési szolgáltatását az internetes felületen.

Az étkezés lemondó felületre történő első bejelentkezés az alábbiak szerint történik:

  iMenza bejelentkezési oldal:   www.imenza.hu/BP2
 
Azonosító szám:
 
A diákigazolványon feltüntetett 11 jegyű azonosító (oktatási azonosító)
 
Jelszó:
 
a gyermek születési időpontja
(év-hó-nap, egybeírva számokkal), pl. 20060531

A belépéssel és az online felülettel kapcsolatos esetleges technikai kérdések esetén, továbbá pótmegrendelés esetén a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt szívesen rendelkezésre áll munkanapokon 7:00 – 16:00 óra között telefonon, illetve e-mailben (pótmegrendelésre, normaváltásra kizárólag telefonon vagy e-mailben van lehetőség).

  telefon:   (06 1) 491-0580 illetve 06 20 / 421-7449 (Székely Mária)
 
e-mail
:
 
szekely.maria@vf2.hu

Ha bármilyen kérdésük van az étkeztetéssel kapcsolatban, hívják Fekete Csilla  iskolai ügyintézőt 8:00–16:00 óra között a 326-6616-os iskolai telefonszámon.

Segítő együttműködésüket köszönjük.


TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉTKEZÉSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

A 2017/2018-es tanévben normatív étkezési kedvezmény az alábbi mértékben és esetekben adható:

100%-os kedvezmény 1-8. évfolyamig:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben- Gyermekvédelmi törvény 148.§ (5) a.) alapján -  részesülőknek (az erről szóló 2017. szeptemberétől érvényes   határozatot kell benyújtani)

50 %-os kedvezmény 1-8. évfolyamig:

  • három vagy többgyermekes családoknak -8.sz melléklet szülői nyilatkozat alapján! (18 évesnél idősebb, közoktatásban vagy felsőoktatási intézményben tanuló testvér esetében tanulói/hallgató igazolás szükséges!)
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében ( a szakértői és rehabilitációs bizottság érvényes szakvéleményével).

Amennyiben 2017. szeptemberétől nem rendelkeznek érvényes igazolással, a kedvezményt nem áll módunkban megadni!

Ezen felül lehetőség van méltányossági alapon adható kedvezményre.

Ennek feltétele, hogy az igénylő II. kerületi állandó ill. tartózkodási címmel rendelkezzen.

A kedvezmény mértéke az alábbiak szerint alakul:

  Nettó jövedelem (Ft/fő):    
 
57000-45601
45600-39901
39900-34201
34200-0
 
25%+10% egyedülállónak.
50%+ 10%
75%+10%
100%

Kérnénk a kérelem minden oldalát kitölteni, a szükséges igazolásokat csatolni és a megfelelő helyen aláírni!
A hiányosan kitöltött kérvényeket javításra visszaküldjük.

Ha több gyermek után szeretné a kedvezményt igénybe venni, úgy minden gyermekről külön kérjük a kérvényt kitölteni.
A kérvények beadási határideje: 2017. ………

Budapest, 2017. 05.02

Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok