Kezdőlap

LEENDŐ ELSŐSÖK NÉVSORAI
Kedves Szülők!

A Tovább feliratú gombra kattintva olvashatják a 2018/2019-es tanévben induló első évfolyamunkra felvett gyermekek névsorait.

Ugyanitt egyéb fontos információkat is közlünk.

Az oldalt folyamatosan frissítjük!
Tovább >>
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSA
Kedves Szülők!

Az előző évekhez hasonlóan az alábbi adószámon támogathatják adójuk 1%-ával iskolánk alapítványát, a
Filléres Támogatás Általános Iskolai Alapítványt:

18597259-1-41

Köszönettel,
Fillér Utcai Általános Iskola

NYILATKOZAT ETIKA VAGY HIT- ÉS ERKÖLCSTAN VÁLASZTÁSÁRÓL
Kedves Szülők!

Minden évben lehetőség nyílik az Etika és a Hit- és erkölcstan oktatásának változtatására. A kitöltött nyilatkozatokat a titkárságon 2018. május 20-ig adhatják le, a késve érkezett nyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni.

„A hit- és erkölcstan órára történő jelentkezés részletes szabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 14. (5) bekezdése, valamint a 182/A-182/B.§-a állapítja meg.”

Etika/hit- és erkölcstan választás nyomtatványa letölthető innen: Választás - etika/hit- és erkölcstan

ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ
Csodálatos helyen, a II. kerületben, a Fillér utca tetején körpanorámás, jó levegőjű épületben egy gyermekszerető, jó hangulatú és jól felkészült tantestület kezdte meg működését 1985-ben.
A hagyományos általános iskolai oktatás mellett 1988-ban kísérleti jelleggel a kerületben elsőként megindult első osztálytól az emelt szintű angol nyelvoktatás...

Tovább >>
BEJELENTKEZÉS AZ ELEKTRONIKUS ELLENŐRZŐBE

Kedves Szülők!

Az elektronikus ellenőrzőbe való belépéshez kettintsanak a képre!


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
Kötelező délutáni foglalkozások alóli felmentési kérelem
        (letölthető minta
)

Testnevelés alóli felmentési kérelem
        (letölthető minta
)

ÉTKEZÉSI INFORMÁCIÓK - iMenza
Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk, hogy a II. kerületi Önkormányzat gyermekétkeztetés nyilvántartására és számlázására használt elektronikus rendszere az iMenza.

lnternetes felületen, egyedi bejelentkezést követően - önállóan, az iskolák közreműködése nélkül - fizethetik ki, illetve mondhatják le gyermekük közétkeztetési szolgá ltatását.

A rendelés és a számlázás a tanévkezdést megelőzően leadott, étkeztetés igénybe vételére tett szándéknyilatkozat, valamint az iMenza rendszerhez történő hozzáÍérés biztosÍtásához megadott hozzájáruló nyilatkozat alapján
történik.

Étkezés biztosítása kizárólag a kiegyenlített számlák alapján lehetséges. A kiegyenlítetlen számlák a hónap utolsó napján sztornózásra kerülnek, a rendelés törlődik.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy kizárólag az étkezési napot megelőző munkanap 9:00 óráig lehet érvényesen étkezést lemondani.

A belépéssel és az onIine felület használatával kapcsolatos esetleges technikai kérdés esetén készséggel álIunk szíves rendelkezésükre:

Név:

Cím:

Telefon:

E-mail:

Ügyfé|fogadási idő:
  II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.

06-1-491-0580

etkeztetes@vf2.hu

hétfő-csütörtök 7:00-16:00
péntek 7:00-12:00

Tisztelettel: ll. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
(Budapest Főváros ll. kerületi Önkormányzat megbízottja)


Nyilatkozat közétkeztetés megrendeléséhez 2018/2019 leölthető innen: Közétkeztetés 2018/2019 - nyilatkozat

Nyilatkozat iMenza használatához szükséges e-mail cím megadásáról: E-mail cím iMenza használatához - nyilatkozat

iMenza haználati útmutató letölthető innen: iMenza - használati útmutató


ESEMÉNYNAPTÁR 2017/2018.

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, változások előfordulhatnak!

Április 24. kedd Olvasási verseny felső tagozaton (Nyulász Péter: Helka)
Május 2.
7.
7.
16.
22-25.
23.
szerda
hétfő
hétfő
szerda
kedd-pént.
szerda


17:00 h
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP
Osztályfényképezés
Fogadóórák (rövidített órák)
Országos nyelvi mérés (6. és 8. évfolyamon)
Iskolai mérések
Országos kompetenciamérés (6. és 8. évfolyamon)
Június 1.
4.
5-8-ig
7-8.
8.
15.
20.
péntek
hétfő
kedd-pént.
csüt.-pént.
péntek
péntek
szerda
17:00 h Természettudományos nap (felső tagozat)
Nemzeti Összetartozás napja
Erdei iskola az 5. évfolyamosok számára
Osztálykirándulások
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP
A tanév utolsó napja, DÖK-nap
Tanévzáró, ballagás, bizonyítványosztás
Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok