Kezdőlap

Kedves Szülők!

2017. június 26-án nincs ügyfélfogadás,
2017. június 27-től június 30-ig 8:00-14:00 óráig van ügyfélfogadás iskolánkban.
ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ
Csodálatos helyen, a II. kerületben, a Fillér utca tetején körpanorámás, jó levegőjű épületben egy gyermekszerető, jó hangulatú és jól felkészült tantestület kezdte meg működését 1985-ben.
A hagyományos általános iskolai oktatás mellett 1988-ban kísérleti jelleggel a kerületben elsőként megindult első osztálytól az emelt szintű angol nyelvoktatás...
Tovább >>
BEJELENTKEZÉS AZ ELEKTRONIKUS ELLENŐRZŐBE

Kedves Szülők!

Az elektronikus ellenőrzőbe való belépéshez kettintsanak a képre!


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
Kötelező délutáni foglalkozások alóli felmentési kérelem
        (letölthető minta
)

Testnevelés alóli felmentési kérelem
        (letölthető minta
)

ESEMÉNYNAPTÁR 2017/2018.

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, változások előfordulhatnak!

Szeptember 1. péntek 8:00 h Tanévnyitó

NYÁRI ÉS TANÉV ELEJI TUDNIVALÓK

Nyári ügyeleti napok:
(szerdánként 9:00-13:00 óra között)

2017. július 5.
2017. július 19.
2017. augusztus 2.
2017. augusztzs 16.
  ügyeletes vezető:

Gáti Józsefné
Kerekes Zsolt
Tatárné Solymosi Anita
mind három vezető
Ebédbefizetési csekkek utólagos leadása:   RÉGI TANULÓKNAK – az ebed(a)filleriskola.hu e-mail címre kell elküldeni a befizetéseket, legkésőbb július 26-ig.

Aki nem fizeti be, nem rendelnek számára étkezést szeptember hónapra, a számlája sztornózásra kerül.
Tanévnyitó ünnepély:   2017. szeptember 1., péntek, 8:00 óra
(Megjelenés ünneplő ruhában.)
Első tanítási nap:   2017. szeptember 1., péntek
Pótvizsgák időpontja:   2017. augusztus 29., kedd, 10:00 óra
Pótbeiratkozás időpontjai:   2017. augusztus 25., péntek, 10:00-13:00 óra
2017. augusztus 28., hétfő, 14:00-17:00 óra

Mit kell a beiratkozásra hozni?

 • Lakcímkártya (lehetőleg 1 db itt hagyható másolat is);
 • bizonyítvány;
 • SNI és BTMN tanulók esetén a szakértői papírok fénymásolatban;
 • külföldről hazaköltözők esetében a legutolsó érvényes külföldi évfolyam
     bizonyítványáról szóló fordítás (lehetőleg fordító irodai fordítás).

 • Honlapunkról letölthető nyilatkozatok:

 • Felvételi kérelem.
      Felvételi kérelem

 • Szülői nyilatkozat a gyermekfelügyeletről. Ha mindkét szülő együttesen
     neveli a gyermeket, az 1-es pontot kell kitölteni és mindkét szükőnek
     aláírni, ha válás esetén a felügyeleti jogot az egyik szülő gyakorolja,
     akkor a 2-es pontot, ha a gyermeknek gyámja van, akkor a 3-as pontot.
      Nyilatkozat - gyermekfelügyeletről

 • Etika/hit- és erkölcstan választást igazoló dokumentum.
      Választás - etika/hit- és erkölcstan

 • Csak a nemzetiségi tagozatot választók számára.
      Nyilatkozat - nemzetiséghez tartozásról

 • Életvitelszerű helyben lakást igazoló dokumentum.
      Igazolás - helyben lakás

 • A Pedagógiai Program és a Házirend tudomásul vétele.
      Nyilatkozat - Pedagógiai Program és Házirend tudomásul vétele
 • Tankönyv ügyek intézése új tanulóknak a beiratkozás időpontjában a könyvtárban.
  Az új beiratkozóknak is lehetőségük van ebédet rendelni a beiratkozás időpontjában a titkárságon.

  Tantestületi nyitó értekezlet:

    2017. augusztus 24., csütörtök, 9:00 óra

  GYERMEKÉTKEZTETÉS

  TISZTELT SZÜLŐK!

  A II. kerületi Önkormányzat új étkezés nyilvántartó- és számlázó rendszert vezetett be, melyhez kapcsolódóan az alábbi tudnivalókról tájékoztatjuk:

  ÉTKEZÉS MEGRENDELÉS:

  A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt a tanévkezdést megelőzően leadott szülői szándék nyilatkozat alapján állít ki számlát és a kiegyenlített számlákban szereplő adagszámot küldi az étkezési szolgáltató felé. Ezért nagyon fontos, hogy minden kiadott számla a fizetési határidőig ki legyen egyenlítve! Havi rendszerességgel ún. számla-levelet fognak kapni (számla+csekk), melyen fizetési módként „csekk” szerepel. A kiegyenlítetlen számlák a hónap utolsó napján sztornózásra kerülnek, a rendelés törlődik.

  Természetesen a számla összegét átutalással is kiegyenlítheti. Erre a Raiffeisen Banknál vezetett bankszámlaszámra utalhatja, mely Bp. II. ker. Önkormányzat nevén van: 12001008-00201761-04300000

  Fontos! A beazonosíthatóság érdekében az alábbiakat kérjük hivatkozásul a közleménybe írni:

  • gyermek neve, osztálya
  • az iskola azonosítója: 365

  Kizárólag a csekken szereplő összeg utalható, kerekítés nélkül.

  Testvérgyerekek befizetései külön utalandók.

  Kérjük a fizetési határidő pontos betartását!

  ÉTKEZÉS LEMONDÁS:

  Minden szülőnek - beleértve az ingyenesen étkező gyermek szüleit is –bármilyen okból történő hiányzás esetén lemondási kötelezettségük van. A hiányzás tényét, az étkezés lemondást a tárgynapot megelőző nap reggel 9 óráig tehetik meg (a webes felületen, illetve a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. e-mail címén, vagy telefonszámán).

  A lemondás jelzésére egyrészt a jóváírások érvényesítése miatt van szükség, másrészt, mert az Önkormányzat a megrendelt és le nem mondott adagok után is a teljes térítési díjhoz képest a jóval magasabb eladási árat fizeti meg a szolgáltatóknak.

  Továbbfejlesztésre került a közétkeztetés elektronikus nyilvántartási rendszere, melynek eredményeként a szülők – a bevezetésre kerülő iMenza rendszerben, egyedi bejelentkezést követően – önállóan, az iskolák közreműködése nélkül, internetes felületen mondhatják le gyermekük közétkeztetési szolgáltatását az internetes felületen.

  Az étkezés lemondó felületre történő első bejelentkezés az alábbiak szerint történik:

    iMenza bejelentkezési oldal:   www.imenza.hu/BP2
   
  Azonosító szám:
   
  A diákigazolványon feltüntetett 11 jegyű azonosító (oktatási azonosító)
   
  Jelszó:
   
  a gyermek születési időpontja
  (év-hó-nap, egybeírva számokkal), pl. 20060531

  A belépéssel és az online felülettel kapcsolatos esetleges technikai kérdések esetén, továbbá pótmegrendelés esetén a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt szívesen rendelkezésre áll munkanapokon 7:00 – 16:00 óra között telefonon, illetve e-mailben (pótmegrendelésre, normaváltásra kizárólag telefonon vagy e-mailben van lehetőség).

    telefon:   (06 1) 491-0580 illetve 06 20 / 421-7449 (Székely Mária)
   
  e-mail
  :
   
  szekely.maria@vf2.hu

  Ha bármilyen kérdésük van az étkeztetéssel kapcsolatban, hívják Fekete Csilla  iskolai ügyintézőt 8:00–16:00 óra között a 326-6616-os iskolai telefonszámon.

  Segítő együttműködésüket köszönjük.


  TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉTKEZÉSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

  A 2017/2018-es tanévben normatív étkezési kedvezmény az alábbi mértékben és esetekben adható:

  100%-os kedvezmény 1-8. évfolyamig:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben- Gyermekvédelmi törvény 148.§ (5) a.) alapján -  részesülőknek (az erről szóló 2017. szeptemberétől érvényes   határozatot kell benyújtani)

  50 %-os kedvezmény 1-8. évfolyamig:

  • három vagy többgyermekes családoknak -8.sz melléklet szülői nyilatkozat alapján! (18 évesnél idősebb, közoktatásban vagy felsőoktatási intézményben tanuló testvér esetében tanulói/hallgató igazolás szükséges!)
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében ( a szakértői és rehabilitációs bizottság érvényes szakvéleményével).

  Amennyiben 2017. szeptemberétől nem rendelkeznek érvényes igazolással, a kedvezményt nem áll módunkban megadni!

  Ezen felül lehetőség van méltányossági alapon adható kedvezményre.

  Ennek feltétele, hogy az igénylő II. kerületi állandó ill. tartózkodási címmel rendelkezzen.

  A kedvezmény mértéke az alábbiak szerint alakul:

    Nettó jövedelem (Ft/fő):    
   
  57000-45601
  45600-39901
  39900-34201
  34200-0
   
  25%+10% egyedülállónak.
  50%+ 10%
  75%+10%
  100%

  Kérnénk a kérelem minden oldalát kitölteni, a szükséges igazolásokat csatolni és a megfelelő helyen aláírni!
  A hiányosan kitöltött kérvényeket javításra visszaküldjük.

  Ha több gyermek után szeretné a kedvezményt igénybe venni, úgy minden gyermekről külön kérjük a kérvényt kitölteni.
  A kérvények beadási határideje: 2017. ………

  Budapest, 2017. 05.02

  Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
  Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok