Kezdőlap

ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ
Csodálatos helyen, a II. kerületben, a Fillér utca tetején körpanorámás, jó levegőjű épületben egy gyermekszerető, jó hangulatú és jól felkészült tantestület kezdte meg működését 1985-ben.
A hagyományos általános iskolai oktatás mellett 1988-ban kísérleti jelleggel a kerületben elsőként megindult első osztálytól az emelt szintű angol nyelvoktatás...

Tovább >>
 
BEJELENTKEZÉS AZ ELEKTRONIKUS ELLENŐRZŐBE

Kedves Szülők!

Az elektronikus ellenőrzőbe való belépéshez kettintsanak a képre!

E-ügyintézés tájékoztató


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
Kötelező délutáni foglalkozások alóli felmentési kérelem
        (letölthető minta
)

Testnevelés alóli felmentési kérelem
        (letölthető minta
)

KORMÁNYHIVATAL FELHÍVÁSA
FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja:  2019. április 11. (csütörtök) 8-19 óra között
                                          2019. április 12. (péntek) 8-19 óra között

A beiratkozáskor be kell mutatni...

Tovább >>

ESEMÉNYNAPTÁR 2018/2019.

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, változások előfordulhatnak!

Március 22. péntek   Napközis "kimittud"
29. péntek   Háromnegyed éves értékelés (1. osztályok)
Április 3. szerda Olvasni jó! - olvasási verseny a felső tagozaton
10. szerda FILLÉRPARTI (óvodásoknak)
11. csütörtök A magyar költészet napja
12. péntek Húsvéti ajándékkészítő délután a napköziben
16. kedd Magyar holokauszt áldozatainak emléknapja
Skót délután
TAVASZI SZÜNET: 2019. április 18. - 2019. április 23.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. április 17. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap: 2019. áprlis 24. (szerda).
Május 2. csütörtök   TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP
3. péntek   TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP
6. hétfő 17:00 h Osztályfényképezés
Fogadóórák (rövidített órák)
15. szerda   Országos nyelvi mérés (6. és 8. évfolyamon)
18. szombat   Majális
27-31. hétfő-pént.   Iskolai mérések
29. szerda   Országos kompetenciamérés (6. és 8. évfolyamon)
Június 4. kedd   A nemzeti összetartozás napja
5-7. szer.-pént.   Osztálykirándulások
7. péntek   TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP
14. péntek   A tanév utolsó napja, DÖK-nap
19. szerda 17:00 h Tanévzáró, ballagás, bizonyítványosztás
Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok