Új pedagógiai programunk óraszámai
A 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben érvényes óratervek:

ANGOL TAGOZAT ÓRATERVE

Tantárgyak műveltségi terület szerinti
felosztásban
Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai  emelt szintű  és  emelt óraszámú angol  tagozat
  1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt.
Magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5 4 4 3+1 3+0,5
Matematika 4 4 4 4 4 4 3+1 3+0,5
Történelem és állampolgári ismeretek                
        történelem         2 2 2 2
        állampolgári ismeretek               1
        hon- és népismeret*         1    
Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1
Természettudomány és földrajz                
        környezetismeret     1 1        
        természettudomány**         2 2
        kémia             1,5 1,5
        fizika             1,5 1,5
        biológia             1,5 1,5
        földrajz             1,5 1,5
Első idegen nyelv: angol                
        emelt szintű csoport 2 2 2 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2
        emelt óraszámú csoport 2 2 2 2+2 3 3 3 3
Művészetek*****                
        ének-zene 2 2 2 2 1 2 1 1
        vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1
        dráma és színház*             1
Technológia                
        technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1  
        digitális kultúra     1 1 1 1 1 1
Testnevelés és egészségfejlesztés                
        testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5
        közösségi nevelés (osztályfőnöki)         1 1 1 1
        kötött célú órakeret*** - - - - - - - -
Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 27 28 29
Szabadon tervezhető órakeret**** 2 2 2 2 1 1 2 1
Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30
Felhasznált órakeret (emelt óraszám)         27 27 30 30
Emelt szintű nyelvoktatásban 2 óra adható         2 2 2 2
Felhasznált órakeret (emelt szintű óraszám) 24 24 24 25 29 29 32 32

NÉMET NEMZETISÉGI TAGOZAT ÓRATERVE
A pirossal írt óraszámok a német nyelven tartott órákat jelentik.

Tantárgyak műveltségi terület szerint Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai
 német  nemzetiségi tagozat
  1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt.
Magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5 4 4 3+1 3+0,5
Német nemzetiségi nyelv és irodalom 2+3 2+3 2+3 2+3 3+2 3+2 3+2 3+2
Matematika 4 4 4 4 4 4 3+1 3+0,5
Történelem és állampolgári ismeretek
        történelem 2 2 2 1
        történelem németül         1 1 1 1
        állampolgári ismeretek 1
        hon- és népismeret*
        német hon- és népismeret 1 1 1 1 1 1 1 1
Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1
Természettudomány és földrajz
        környezetismeret 1 1
        természettudomány**/term.tud. németül 1+1 1+1
        kémia 1,5 1,5
        fizika 1,5 1,5
        biológia 1,5 1,5
        földrajz németül               1
        földrajz 1,5 1,5
Idegen nyelv
Művészetek*****
        ének-zene/Music 1+1 1 1 1+1 1 1 1 1
        vizuális kultúra/Malen 0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 1 1 1 1 0
        dráma és színház* 1
Technológia
        technika és tervezés/Technik 0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 1 1 1 0
        digitális kultúra 1 1 1 1 1 1
Testnevelés és egészségfejlesztés
        testnevelés 3+2 3+2 3+2 3+2 5 5 5 5
        közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1* 1* 1* 1*
        kötött célú órakeret*** - - - - - - - -
Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28
Szabadon tervezhető órakeret**** 2 2 2 2 1 1+1 2 2
Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30
Nemzetiségi nyelvoktatásban 3 óra adható 3 3 3 3 3 3 3 3
Felhasznált órakeret 26 26 26 27 30 30 33 33
                 
Szabadon választható angol szakkör         2 2 2 2
* Szakos osztályfőnök esetén németül tartandó


A 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben megszűnő óratervek:

ANGOL TAGOZAT ÓRATERVE

Tantárgyak 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt.
Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 4 4 4 4
Angol nyelv 2 2 3 4 5 5 5 5
Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4
Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1
Történelem és állampolg. ism. 2 2 2 2
Környezetismeret 1 1 1 1
Természetismeret 2 2
Fizika 1,5 1,5
Kémia 1,5 1,5
Biológia - egészségtan 1,5 1,5
Földrajz 1,5 1,5
Ének 2 2 2 2 1 1 1 1
Dráma és tánc/Hon- és népis. 1
Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1
Informatika 1 1 2 1 1
Technika 1 1 1 1 1 1 1
Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5
Osztályfőnöki 1 1 1 1
Összesen: 25 25 25 27 29 29 32 31

NÉMET NEMZETISÉGI TAGOZAT ÓRATERVE
A pirossal írt óraszámok a német nyelven tartott órákat jelentik.

Tantárgyak 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt.
Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 5 5 5 5
Magyar nyelv és irodalom 6 7 7 7 4 4 4 4
Honismeret 1 1 1 1 1 1 1 1
Matematika 4 4 4 4 4 4 3 4
Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1
Történelem és állampolg. ism. 2 2 2 2
Német történelem 1 1 1 1
Környezetismeret 1 1 1 1
Természetismeret 1 + 1 1 + 1
Fizika 1,5 1,5
Kémia 1,5 1,5
Biológia - egészségtan 1 1
Német biológia 1 1
Földrajz 2 1
Ének 1 + 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1
Vizuális kultúra 1 0,5 + 0,5 0,5 + 0,5 1 1 1 1 1
Informatika 1 1 1 1 1
Technika, életvitel és gyak. 1 0,5 + 0,5 0,5 + 0,5 1 1 1
Testnevelés és sport 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2 5 5 5 5
Osztályfőnöki 1 1 1 1
Összesen: 27 27 27 29 30 30 33 33
Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok