Ebédbefizetés
FRISS INFORMÁCIÓK - 2023. ÁPRILIS

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata az iskolai gyermekétkeztetés nyilvántartására, megrendelésére, lemondására és számlázására a https://www.bp2.imenza.hu internetes oldalon elérhető iMenza online rendszert biztosítja.

Kérjük, hogy a www.bp2.imenza.hu oldalon az „ÚJ ÉTKEZŐK JELENTKEZÉSE AZ ÉTKEZTETÉSI RENDSZERBE” adatlapot szíveskedjenek kitölteni. A beküldés után egy visszaigazoló email-t kap, ami még nem a regisztráció. A jelentkezés elfogadása után fogja megkapni a regisztrációs linket tartalmazó e-mailt.

A beiratkozási felületen található „Hozzájáruló nyilatkozat”-ot szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és annak elektronikus (beszkennelt vagy lefotózott) példányát elektronikus levélben részünkre eljuttatni (szekely.maria@vf2.hu).
Kérjük, hogy a kitöltött hozzájáruló nyilatkozat eredeti aláírással ellátott példányát a névjegyben szereplő Irodánk címére szíveskedjen személyesen behozni vagy postán feladni.

Kedvezményre való jogosultság igénybevétele esetén (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) - minden tanévben kötelező újat kitölteni - a 8. sz. mellékletet a megfelelő igazolásokkal, határozatokkal (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; tartósan beteg, vagy fogyatékos; családjában három, vagy több gyermeket nevelnek; nevelésbe vett) szíveskedjen az adatlap kitöltésével egyidejűleg az iskola titkárságára eljuttatni. (E-mail formájában is eljuttathatja az iskola titkárságára, de az eredeti példányokat legkésőbb a tanítás első napján le kell adni az iskolában.)

Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók
(nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség kedvezményhez)

Diétás étrend igényléséhez feltétlenül szükséges a jogszabályban nevesített szakorvos igazolása (gasztroenterológiai, diabetológiai, endokrinológia vagy allergológiai szakvélemény). Házi gyermekorvosi igazolás nem elegendő! Az igazolást (diéta javaslat) e-mailben kérjük eljuttatni a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.-nek. Esetleges kérdéseik esetén készséggel állnak rendelkezésükre munkatársaink az alábbi telefonszámainkon.

Együttműködésüket megköszönve, a gyermekeknek tartalmas nyári szünetet, és mindenkinek jó egészséget és szerencsés iskolakezdést kívánunk:

Nyilatkozat iMenza használatához szükséges e-mail cím megadásáról:

E-mail cím iMenza használatához - nyilatkozat

Kedvezményre való jogosultság igénybevétele esetére:

8. sz. melléklet

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. - Étkeztetési Csoport
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.
(+36 1) 491-0580
e-mail: etkeztetes@vf2.hu

Székely Mária
étkeztetési asszisztens
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
iroda: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.
mobil: +36 20 / 421-7449
e-mail: szekely.maria@vf2.hu

ÉTKEZÉSI INFORMÁCIÓK - iMenza

iMenza haználati útmutató:

iMenza - használati útmutató

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy a II. kerületi Önkormányzat gyermekétkeztetés nyilvántartására és számlázására használt elektronikus rendszere az iMenza.

Internetes felületen, egyedi bejelentkezést követően – önállóan, az iskolák közreműködése nélkül – fizethetik ki, illetve mondhatják le gyermekük közétkeztetési szolgáltatását.

A rendelés és a számlázás a tanévkezdést megelőzően leadott, étkeztetés igénybe vételére tett szándéknyilatkozat, valamint az iMenza rendszerhez történő hozzáférés biztosításához megadott hozzájáruló nyilatkozat alapján történik.

Kedvezmény igénybevétele esetén a 8. sz. mellékletet a megfelelő igazolásokkal, határozatokkal (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; tartósan beteg, vagy fogyatékos; családjában három, vagy több gyermeket nevelnek; nevelésbe vett) szíveskedjen csatolni.

Diétás étkezés igénybevétele esetén érvényes szakorvosi (endokrinológus, allergológus, diabetológus, gasztroenterológus) igazolást kérünk csatolni.

FIGYELEM!

Leendő elsősök normatív kedvezményének mértéke 50%
(tartósan beteg, vagy fogyatékos; családjában három, vagy több gyermeket nevelnek)
9. évfolyamtól a normatív kedvezmény mértéke 50%
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény)

Minden, a közétkeztetésben résztvevő tanuló megszemélyesített, chippel ellátott, sárga színű, műanyag kulcstartót kap, melynek egyik oldalán a kulcstartó azonosító száma és a gyermek neve olvasható, másik oldalán a II. kerületi Önkormányzat címere és a közétkeztetési ügyfélszolgálat telefonszáma van feltüntetve. A névre szóló kulcstartók az iskolában kerülnek kiosztásra a tanulók részére.

Étkezés biztosítása kizárólag a kiegyenlített számlák alapján lehetséges. A kiegyenlítetlen számlák a hónap utolsó napján sztornózásra kerülnek, a rendelés törlődik.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy kizárólag az étkezési napot megelőző munkanap 9:00 óráig lehet érvényesen étkezést lemondani.

Az online felület használatával kapcsolatban és egyéb kérdés esetén készséggel állunk szíves rendelkezésükre:

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. - Étkeztetési Csoport
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.
(06 1) 491-0580
etkeztetes@vf2.hu
ügyfé|fogadási idő: hétfő-csütörtök 7:00-16:00, péntek 7:00-12:00

Székely Mária
étkeztetési asszisztens
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.
+36 20 / 421-7449
szekely.maria@vf2.hu

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉTKEZÉSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

A 2020/2021-es tanévben normatív étkezési kedvezmény az alábbi mértékben és esetekben adható:

100%-os kedvezmény 1-8. évfolyamig:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben- Gyermekvédelmi törvény 148.§ (5) a.) alapján - részesülőknek (az erről szóló 2019. szeptemberétől érvényes határozatot kell benyújtani)

  Nyomtatvány letölthető innen:

  Nyilatkozat kedvezményes étkeztetéshez

50 %-os kedvezmény 1-8. évfolyamig:

 • három vagy többgyermekes családoknak -8.sz melléklet szülői nyilatkozat alapján! (18 évesnél idősebb, közoktatásban vagy felsőoktatási intézményben tanuló testvér esetében tanulói/hallgató igazolás szükséges!)
 • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében (a szakértői és rehabilitációs bizottság érvényes szakvéleményével).

  Nyomtatvány letölthető innen:

  Nyilatkozat kedvezményes étkeztetéshez

Amennyiben 2020. szeptemberétől nem rendelkeznek érvényes igazolással, a kedvezményt nem áll módunkban megadni!

Ezen felül lehetőség van méltányossági alapon adható kedvezményre.

Ennek feltétele, hogy az igénylő II. kerületi állandó ill. tartózkodási címmel rendelkezzen.

A kedvezmény mértéke az alábbiak szerint alakul:

  Nettó jövedelem (Ft/fő):    
 
57000-45601
45600-39901
39900-34201
34200-0
 
25%+10% egyedülállónak.
50%+ 10%
75%+10%
100%

Nyomtatvány letölthető innen:

Méltányossági kedvezmény kérvénye

Kérnénk a kérelem minden oldalát kitölteni, a szükséges igazolásokat csatolni és a megfelelő helyen aláírni!
A hiányosan kitöltött kérvényeket javításra visszaküldjük.

Ha több gyermek után szeretné a kedvezményt igénybe venni, úgy minden gyermekről külön kérjük a kérvényt kitölteni.
A kérvények beadási határideje: 2020. július 22.

Budapest, 2020. június 15.

Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok