A Fillér Alapítványról
A Fillér Utcai Általános Iskola új alapítványának neve:

FILLÉRES TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ALAPÍTVÁNY

Számlaszáma:   11702036-20726861 (OTP)
Adószáma:   18597259-1-41
Státusa:   közhasznú
Székhelye:   Budapest, 1022 Fillér u. 70-76.
A kuratórium elnöke:   dr. M. Tóth Balázs
Iskolai ügyintéző:   Huve Zsuzsanna

Kedves Támogatók!

Kérjük, hogy 2015. szeptember 1-jétől befizetéseiket és támogatásaikat új alapítványunk javára tegyék meg. Fontos, hogy átutalásaiknál ne felejtsék el az osztályt is feltüntetni.
Régebbi alapítványunk tevékenységéről az alábbiakban olvashatnak:


Hivatalos neve: Fillér Iskolai Nyelvoktatást Segítő Alapítvány
Adószáma: 19670034-1-41
Státusa: közhasznú
Székhelye: Budapest, 1022 Fillér u. 70-76.
A kuratórium elnöke: dr. Duska Ákos
Iskolai ügyintéző: Lucz Sándorné

A Fillér Iskolai Nyelvoktatást segítő Alapítványt a szülői közösség hozta létre 1993-ban. A tíz évvel ezelőtti cél még az volt, hogy az alapítvány támogatásával helyben tartsa az akkor még igen kevés diplomával rendelkező nyelvszakos pedagógust, piacképes keresetet nyújtva az akkoriban elszaporodó nyelviskolák fizetéseinek ellensúlyozására.

Az alapítvány célkitűzése teljes mértékben megvalósult, hiszen iskolánkban tanított akkoriban a kerületben a legtöbb diplomás nyelvtanár. Ez a helyzet lehetővé tette, hogy a Pedagógiai Programunk is a nyelvi orientáció irányába mozduljon el, hiszen folyamatosan biztosítani tudtuk a szakos ellátottságot. A nyelvtanítás bővülése tovább folytatódott az iskolában – lassan a diákok minden osztályban emelt szinten tanulhatták az angol nyelvet. Ehhez egyre több nyelvtanárra is volt szükség, akiket az Alapítvány segítségével sikerült iskolánkba vonzani.

Idővel azonban a helyzet is változott, és az Alapítvány céljai is bővültek. Az intézmény egyre szűkebb anyagi lehetőségei és a kultúrált, eszközökkel felszerelt, színvonalas környezetre vonatkozó szülői igények egyre távolabb kerültek egymástól. Így az Alapítványon keresztül a szülők már nem csak az angoltanár-ellátottság biztosításához, hanem a tárgyi eszközök beszerzéséhez is hozzájárultak. Eleinte a nyelvoktatás körében történtek beszerzések (magnók, CD-s lejátszók, hangkazetták, videó-kazetták, nyelvkönyvek, stb.), de mára már az egész iskola profitál az alapítvány támogatásából.

Az Alapítvány 2002-től közhasznúvá vált. Így, aki igazolást szeretne kérni befizetéseiről az adójóváíráshoz, annak kérésre ezt az igazolást ki tudjuk állítani. Aki szeretne evvek élni, külön fizesse a támogatást azon a néven, melyre az igazolást kéri. Az igazolás kérésének határideje január 31.

Újabb fordulatot az Alapítvány életében a 2004. májusi Szülői Fórum döntése hozott, mely eltörölte az angol tanárok normatív támogatását, és elhatározta, hogy az alapítványi befizetések felhasználásáról félévente dönt a szülői közösség.

A már csak a nevében nyelvoktatást segítő alapítvány mára már az egész iskolai életet átszövi, minden gyermek környezetét szépíti, fejlődéséhez, kényelméhez, szórakozásához hozzájárul.

Az alapítványi támogatások szülői befizetéseken és adományokon keresztül valósultak meg. Jelenleg az angol és német tagozaton tanulók szülei félévente egyaránt 6.000 Ft-tal támogatják az Alapítványt. Jelentős forrást jelent a szülők évi adójuk 1%-nak az átutalása is, amelyet ezúton is köszönünk.

A támogatott célok köre tovább bővül. Segítségével tovább folytathatjuk az esztétikusabb környezet kialakítását, az oktatást fejlesztő eszközök beszerzését, valamint a szabadidő hasznosabb eltöltéséhez szükséges feltételek megvalósítását. A további célokról, azok átalakításáról, a befizetésekről és a kiadásokról, a Kuratóriumon keresztül a szülők által delegált Szülői Fórum dönt, mely felé az iskola elszámolási kötelezettséggel tartozik.

Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok