Német tagozat
Tagozatunk 1995-ben alakult. A tagozat vezetője Vasné Légrády Mariann. Jelenleg öt német tanár dolgozik nálunk, akik részben anyanyelvűek, és mindannyian magasan képzett szakemberek. Hárman látják el az alsó tagozaton a német tanítói feladatokat, ketten pedig a felső tagozatos osztályokban tanítanak.

A magas óraszámban - heti 5, illetve 6 órában - folyó nyelvoktatás mellett bizonyos tantárgyakat is német nyelven tanítunk. Így az alsó tagozaton a német nyelv - és irodalom tantárgyat német nyelven oktatott környezet, ének, rajz, technika illetve testnevelés, valamint német nép- és honismeret egészíti ki.

Felső tagozatban a német nyelv- és irodalom mellett biológiát, természetismeretet, történelmet oktatunk német nyelven. Így összesen heti 8-9 óra folyik német nyelven, ami jelentős mértékben megnöveli a nyelvtanulás hatékonyságát, fejleszti a diákok szókincsét és beszédkészségét. Ezeken az órákon az alsó tagozatban csak németül beszélünk a gyerekekkel, így ötödik-hatodik osztályos korukban már magabiztosan és folyékonyan beszélnek német nyelven tanítványaink. Az utolsó két évben (hetedik és nyolcadik osztályban) következik az eddig megszerzett ismeretek elmélyítése, a fordításhoz szükséges készségek elsajátítása és a középfokú nyelvvizsgára történő felkészítés.

Az órákon az adott korosztálynak megfelelő tankönyvekből tanítunk, igazodva a magyar tantervi követelményekhez. Ezzel kívánjuk biztosítani, hogy tanulóink a mai, élő német nyelvet (és szaknyelvet) sajátítsák el, és az Európai Unióban is oktatott ismeretekhez jussanak, ugyanakkor a magyar tananyagot is magas szinten ismerjék. A német kiadású könyvek beszerzésében az iskola segítséget nyújt. A Klett Kiadó kiadásában itthon is megjelennek ezek a tankönyvek, de árban így picit drágább lenne a beszerzése.

Az alsó tagozatos évfolyamokon első osztályban írásos értékelést kapnak tanulóink, a felsőbb évfolyamok számjegyekkel történő értékelést kapnak.

Az iskolánkban immár hagyományosan megrendezett népszerű programokon kívül, speciális "németes" rendezvényekre (Márton nap stb.) is sor kerül.

Terveink közt szerepel még az iskola könyvtárának bővítése németnyelvű gyerek-, illetve szakkönyvekkel, így tanulóinknak lehetőségük nyílna az önálló ismeretszerzésre is. Ehhez bármilyen segítséget (használt, de még jó állapotban lévő németnyelvű könyvek, üres videokazetták stb.) örömmel elfogadunk.

Bővebb felvilágosítást intézményünk vezetőinél kérhetnek az érdeklődő szülők.

dr. Vasné Légrády Mariann tagozatvezető
Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok