Német nemzetiségi tagozat

Bővített nyelvoktató nemzetiségi tagozatunk 1995-ben alakult, immár több, mint húsz éve működik a Fillér Utcai Általános Iskolában. Jelenleg hat német tanár dolgozik nálunk, mindannyian magasan képzett szakemberek, részben anyanyelvűek.

A magas óraszámban - heti 5 órában - folyó nemzetiségi nyelvoktatás mellett bizonyos tantárgyakat is német nyelven tanítunk. Így az alsó tagozaton a német nyelv - és irodalom tantárgyat német nyelven oktatott ének, rajz, technika, illetve testnevelés, valamint német nép- és honismeret egészíti ki.

Felső tagozaton a német nyelv- és irodalom mellett biológiát, természetismeretet, történelmet oktatunk német nyelven. Így összesen heti 8 óra folyik németül, ami jelentős mértékben megnöveli a nyelvtanulás hatékonyságát, fejleszti a diákok szókincsét és beszédkészségét. Ezeken az órákon már az alsó tagozaton is csak németül beszélünk a gyerekekkel, így tanítványaink ötödik-hatodik osztályos korukban már magabiztosan és folyékonyan beszélnek német nyelven. Az utolsó két évben következik az eddig megszerzett ismeretek elmélyítése és a középfokú (B2 szintű) nyelvvizsgára történő felkészítés.

Az órákon az adott korosztálynak megfelelő anyanyelvi és nemzetiségi tankönyvekből tanítunk, igazodva a magyar tantervi követelményekhez. Ezzel kívánjuk biztosítani, hogy tanulóink a mai, élő német nyelvet és szaknyelvet sajátítsák el, ugyanakkor a magyar tananyagot is magas szinten ismerjék.

Az alsó tagozatos évfolyamokon első osztályban írásos értékelést kapnak tanulóink, a felsőbb évfolyamok számjegyekkel történő értékelést kapnak.

Az iskolánkban a hagyományosan megrendezett népszerű programokon kívül, speciális "németes" rendezvényekre (pl. Márton nap, nemzetiségi nap, múzeumlátogatás) is sor kerül. Könyvtárunkban egyre gyarapodó német nyelvű könyvállomány segíti az önálló tanulást, ehhez szívesen fogadunk további segítséget, elsősorban gyermek és ifjúsági könyveket. Tanulóink rendszeresen vesznek részt különböző kerületi és országos szintű német versenyeken, ahol az elmúlt években szép sikereket értek el. Az iskolai nyelvoktatás eredményességének egyik mutatója az a 120 (B2 szintű) nyelvvizsga, amit diákjaink az elmúlt 15 évben szereztek.

Sajtómegjelenések:
Zu authentischem Deutsch (Pester Lloyd, 16. Mai, 2007)
Ungarische Schüler zu Gast (Rhein-Neckar-Zeitung, 29. Oktober 2010)
Filléres forgatás (Budai Polgár, 2012. június 15.)
Mosbachi vendégek a Fillér utcai iskolában (Budai Polgár, 2012. november 16.)
Palatschinken gegen Abschiedsweh (Ostthüringer Zeitung, 11. Juni 2016)
5 Jahre Partnerschaft zwischen ADS Hargesheim und „Fillér” in Budapest (Jubiläumsjahrbuch der Alfred Delp Schule in Hargesheim, 2022)

Bővebb felvilágosítást intézményünk vezetőinél kérhetnek az érdeklődő szülők.

Megemlékezés a Berlini Fal leomlásának 25. évfordulójáról (2014) Das Mittelalter (Projekt in Geschichte)
 
Testvériskolánk Hargesheimban (Rheinland-Pfalz) Alfred Delp Schule Tanulmányi kirándulások gyakori helyszíne: Bécs / Wien
 
Márton-nap (2016) Liszt-Jubileum, Raiding (2011)
Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok