Beiratkozással kapcsolatos információk
Beiratkozás a 2024/2025-ös tanévre: 2024. április 18-án és 19-én

Iskolánkban német nemzetiségi nevelés-oktatás is folyik.

A Fenntartó által indítani engedélyezett osztályok száma: 3 (2 angolos, 1 németes).

A nem körzeti gyerekeket is felveszik?

Iskolaérettség esetén a körzeti gyermekeket az iskola felveszi a beiratkozás napján. A körzeten kívülieket is felvesszük, de erről határozatot csak a beiratkozást követő napokban lehet hivatalosan hozni. Az esetleges túljelentkezés mértékéről a tavaszi időszak folyamán folyamatosan tájékoztatjuk a nyílt napon vagy az óvodás foglalkozásokon megjelenő szülőket. A körzeten kívüliek és körzetesek egyaránt tölthetnek ki a beiratkozást megelőzően is jelentkezési lapot az óvodás foglalkozásokon. Ez azonban nem pótolja az áprilisi beiratkozást.

Mi lesz, ha több körztes jelentkezik, mint ahány hely van?

A jogszabály szerint az iskolának biztosítania kell minden körzetes gyermek felvételét. Korábbi években előfordult, hogy a rendkívüli túljelentkezés miatt nem tudtunk minden körzetes igényt kielégíteni, így ezek a tanulók más, a szülők által választott kerületi iskolákba lettek beiratva. A körzetes túljelentkezést aznonban gyakran az okozta, hogy tanulók a körzetbe csak "adminisztratív" módon kerültek. Az idei tanévben a november 1-je után kiállított lakcímkártyák estében sokkal szigorúbban ellenőrizni fogjuk azon jognyilatkozatokat, melyben a szülő az életvitelszerű helyben lakásról nyilatkozik. Ily módon reményeink szerint elkerülhető lesz a körzetes túljelentkezés problémája is, és a felszabaduló helyeken körzeten kívüli kérelmeket is fogunk tudni fogadni.

Ki a körzetes?

A törvényben ennek a fogalomnak is változott a definíciója. Körzetes az a tanuló, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (Nkt. 50.§ (6. pont.)). Bizonyítani ezt a lakcímkártyával és a helyben lakásról szóló (honlapunkról letölthető) jognyilatkozattal lehet beiratkozáskor. A jognyilatkozat alátámasztására kizárólag a november 1-je után a körzetbe költözőktől a beiratkozáson kérni fogjuk az adásvételi vagy bérleti szerződés bemutatását is. Az is körzetesnek tekinthető, aki tartózkodási hellyel rendelkezik a körzetben és az állandó lakcíme Budapesten kívüli, de életvitelszerűen a tartózkodási helyén lakik.
A tanulónak és legalább az egyik szülőnek itt kell lakcímmel rendelkeznie.
A körzetességet a lakcímkártyán kívül egy, a lakcímen életvitelszerű lakhatásról szóló nyilatkozattal kell kiegészíteni, mely iskolánk honlapjáról letölthető. Körzetes tahát az, aki életvitelszerűen az iskola körzetében lakik.

Az iskolaelőkészítő foglalkozásokon való részvétel feltétele-e a felvételnek?

Nem. A felvétel egyetlen feltétele a fentebb említett dokumentumokkal történő beiratkozáson való megjelenés. Mindazonáltal javasoljuk minél több foglalkozáson való részvételt, hiszen ez megkönnyíti a gyermek számára az iskolába való átmenetet, megismeri a tanító néni(ke)t, a környezetet. A foglakozásokra nem kell előzetesen jelentkezni, bármikor részt lehet venni rajta.

Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok