Atlétikai szintek a 7. évfolyamon
KÖZEPES (3)
JÓ (4) JELES (5)
fiúk lányok fiúk lányok fiúk lányok
60 méteres futás
(másodperc)
10,51 11,01 10,01-10,50 10,51-11,00 10,00 10,50
Kislabdahajítás
(méter)
29 22 30-35 23-27 36 28
Távolugrás
(centiméter)
319 279 320-359 280-319 360 320
800 méteres futás
(perc:másodperc)
3:41 3:56 3:21-3:40 3:36-3:55 3:20 3:35
Cooper-teszt
(méter)
2099 1899 2100-2399 1900-2199 2400 2200

Atlétikából a teljesítményekre nem adunk hármasnál rosszabb jegyet, viszont díjazzuk a hozzáállást és a tanév közbeni javulást. Abban az esetben viszont, ha egy tanuló félvállról veszi a bemutatást, nem a tőle elvárható módon teljesít, akkor meg kell ismételnie az adott próbát, s az órai munkájára elégtelen osztályzatot kap. (Magyarul: ne lazsálj, legyél igényes, vedd komolyan a felméréseket!)

Felhasznált irodalom:

  • A fizikai fittség mérésének európai tesztje – Európa Tanács Sportfejlesztési Bizottság
  • Dr. Arday-Dr. Farmosi – Adatok a 9-18 éves iskolás fiúk és lányok motorikus teljesítményének tanulmányozásához
  • Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez – Oktatási Minisztérium
  • Módszerek a tanulók fizikai felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére – Műv. és Közokt. Minisztérium
  • Feldolgozásra alkalmas próbák a tanulók fizikai állapotának méréséhez – Oktatási Minisztérium
  • A 2008-2009-2010. év atlétikai eredményei a Fillér Utcai Általános Iskolában – felmérések a helyi adottságok figyelembe vételével, budapesti és vidéki iskolák atlétikai szintjei, internet
Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok