Atlétikai szintek a 6. évfolyamon
KÖZEPES (3)
JÓ (4) JELES (5)
fiúk lányok fiúk lányok fiúk lányok
60 méteres futás
(másodperc)
11,01 11,51 10,51-11,00 11,01-11,50 10,50 11,00
Kislabdahajítás
(méter)
25 19 26-32 20-25 33 26
Távolugrás
(centiméter)
289 259 290-329 260-299 330 300
600 méteres futás
(perc:másodperc)
2:41 2:56 2:21-2:40 2:36-2:55 2:20 2:35
Cooper-teszt
(méter)
1999 1799 2000-2299 1800-2099 2300 2100

Atlétikából a teljesítményekre nem adunk hármasnál rosszabb jegyet, viszont díjazzuk a hozzáállást és a tanév közbeni javulást. Abban az esetben viszont, ha egy tanuló félvállról veszi a bemutatást, nem a tőle elvárható módon teljesít, akkor meg kell ismételnie az adott próbát, s az órai munkájára elégtelen osztályzatot kap. (Magyarul: ne lazsálj, legyél igényes, vedd komolyan a felméréseket!)

Felhasznált irodalom:

  • A fizikai fittség mérésének európai tesztje – Európa Tanács Sportfejlesztési Bizottság
  • Dr. Arday-Dr. Farmosi – Adatok a 9-18 éves iskolás fiúk és lányok motorikus teljesítményének tanulmányozásához
  • Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez – Oktatási Minisztérium
  • Módszerek a tanulók fizikai felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére – Műv. és Közokt. Minisztérium
  • Feldolgozásra alkalmas próbák a tanulók fizikai állapotának méréséhez – Oktatási Minisztérium
  • A 2008-2009-2010. év atlétikai eredményei a Fillér Utcai Általános Iskolában – felmérések a helyi adottságok figyelembe vételével, budapesti és vidéki iskolák atlétikai szintjei, internet.
Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok