Atlétikai szintek az 5. évfolyamon
KÖZEPES (3)
JÓ (4) JELES (5)
fiúk lányok fiúk lányok fiúk lányok
60 méteres futás
(másodperc)
11,51 12,01 11,01-11,50 11,51-12,00 11,00 11,50
Kislabdahajítás
(méter)
23 17 24-29 18-23 30 24
Távolugrás
(centiméter)
259 239 260-299 240-279 300 280
600 méteres futás
(perc:másodperc)
2:51 3:01 2:31-2:50 2:41-3:00 2:30 2:40
Cooper-teszt
(méter)
1899 1699 1900-2199 1700-1999 2200 2000

Atlétikából a teljesítményekre nem adunk hármasnál rosszabb jegyet, viszont díjazzuk a hozzáállást és a tanév közbeni javulást. Abban az esetben viszont, ha egy tanuló félvállról veszi a bemutatást, nem a tőle elvárható módon teljesít, akkor meg kell ismételnie az adott próbát, s az órai munkájára elégtelen osztályzatot kap. (Magyarul: ne lazsálj, legyél igényes, vedd komolyan a felméréseket!)

Felhasznált irodalom:

  • A fizikai fittség mérésének európai tesztje – Európa Tanács Sportfejlesztési Bizottság
  • Dr. Arday-Dr. Farmosi – Adatok a 9-18 éves iskolás fiúk és lányok motorikus teljesítményének tanulmányozásához
  • Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez – Oktatási Minisztérium
  • Módszerek a tanulók fizikai felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére – Műv. és Közokt. Minisztérium
  • Feldolgozásra alkalmas próbák a tanulók fizikai állapotának méréséhez – Oktatási Minisztérium
  • A 2008-2009-2010. év atlétikai eredményei a Fillér Utcai Általános Iskolában – felmérések a helyi adottságok figyelembe vételével, budapesti és vidéki iskolák atlétikai szintjei, internet.
Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok