Tankerületi beiskolázási tájékoztató 2020.

Közép-Budai Tankerületi Központ

 

Ikt.szám: Tk/187/00420-3/2020

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom a tankötelessé váló tanulók szüleit, hogy az általános iskolai beiratkozás - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletre – a 2020/2021-es tanítási évre az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján az alábbiak szerint történik.
Kérjük, hogy az eljárásrendet figyelmesen olvassák el, és kérdés esetén forduljanak bizalommal az intézmények vezetőihez.

Annak érdekében, hogy tankötelessé váló gyermeküket az Önök által választott iskolába be tudják íratni a beiratkozást két szakaszra bontottuk.
Az első szakaszban a választott, körzettel nem rendelkező iskolákba kell a beiratkozást megtenniük;
a második szakaszban pedig a körzetes beiskolázás zajlik.

A fentiek értelmében amennyiben körzettel nem rendelkező iskolát vagy képzési formát választanak, akkor kell az első szakaszban a kiválasztott iskolába benyújtaniuk a kérelmüket. Kérjük, hogy a körzettel nem rendelkező iskolák esetében a speciális beíratási feltételekről tájékozódjanak a kiválasztott intézményeknél!
A sajátos nevelési igényű tanulókat abba az intézménybe kell beíratni, amelyet számukra a Szakértői Bizottságok kijelöltek. Beiratkozásukhoz a kijelölést tartalmazó szakértői vélemény szükséges. Az ő beíratásukat az első szakaszban kell megkezdeni. Tekintettel arra, hogy a Szakértői Bizottságok a veszélyhelyzetben korlátozottan működnek, a kijelölt/kijelölendő intézmények vezetőivel mindenképpen egyeztessenek.

Minden olyan tanuló, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye szerinti körzetes általános iskolába. Ebben a második szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerinti automatikus tanulói felvétel szerint a gyermek a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában kerül beíratásra. Amennyiben Önök a lakóhelytől eltérő tartózkodási hely szerinti körzetes általános iskolákba kívánják beíratni a gyermeküket, kérem, hogy vegyék fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Amennyiben gyermeküket tehát a lakóhely szerinti általános iskolába szeretnék beíratni, akkor kérjük, hogy a körzetes iskola felé a második szakaszban e-ügyintézésben végezzék el a beíratáshoz szükséges, az intézmény által megadott egyéb teendőket; illetve azon tanulók is a második szakaszban jelentkezzenek, akiket az első szakaszban a választott intézmény nem vett fel.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermekük általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül intézzék, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen találnak meg.

A beiratkozás szakaszai részletesebben:

1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 • nem állami fenntartású általános iskolába,
 • vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába vagy képzési formára (köznevelés típusú sportiskola, művészeti képzés stb.) kívánják gyermeküket beíratni.

Kérjük, hogy az intézmények beiratkozási rendjéről a választott intézmény honlapján tájékozódjanak, mielőtt a jelentkezést megkezdik. A körzetes iskolák listáját, minden intézmény honlapján, illetve a https://kir.hu/korzet oldalon találhatják meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános
  iskolába kívánják beíratni.

Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeket e-ügyintézésben van módjuk feltölteni, de bemutatásuk a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 • Az intézményi tájékoztatókat - a dokumentumok kapcsán is - kérjük, figyelmesen tanulmányozzák, mivel egyéb dokumentumok is szükségesek lehetnek.

  Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
  Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudják letölteni és aláírást követően fel tudják tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

  Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Önök számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, Önöket, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

  Felhívjuk figyelmüket, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérhetik gyermekük felvételét.

   

  Budapest, 2020. április 3.

  Hajnissné Anda Éva
  tankerületi igazgató
  sk.

  Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
  Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok