Új pedagógiai programunk óraszámai
ANGOL TAGOZAT ÓRATERVE

Tantárgyak 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt.
Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 4 4 4 4
Angol nyelv 2 2 3 4 5 5 5 5
Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4
Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1
Történelem és állampolg. ism. 2 2 2 2
Környezetismeret 1 1 1 1
Természetismeret 2 2
Fizika 1,5 1,5
Kémia 1,5 1,5
Biológia - egészségtan 1,5 1,5
Földrajz 1,5 1,5
Ének 2 2 2 2 1 1 1 1
Dráma és tánc/Hon- és népis. 1
Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1
Informatika 1 1 2 1 1
Technika 1 1 1 1 1 1 1
Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5
Osztályfőnöki 1 1 1 1
Összesen: 25 25 25 27 29 29 32 31

NÉMET NEMZETISÉGI TAGOZAT ÓRATERVE
A pirossal írt óraszámok a német nyelven tartott órákat jelentik.

Tantárgyak 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt.
Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 5 5 5 5
Magyar nyelv és irodalom 6 7 7 7 4 4 4 4
Honismeret 1 1 1 1 1 1 1 1
Matematika 4 4 4 4 4 4 3 4
Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1
Történelem és állampolg. ism. 2 2 2 2
Német történelem 1 1 1 1
Környezetismeret 1 1 1 1
Természetismeret 1 + 1 1 + 1
Fizika 1,5 1,5
Kémia 1,5 1,5
Biológia - egészségtan 1 1
Német biológia 1 1
Földrajz 2 1
Ének 1 + 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1
Vizuális kultúra 1 0,5 + 0,5 0,5 + 0,5 1 1 1 1 1
Informatika 1 1 1 1 1
Technika, életvitel és gyak. 1 0,5 + 0,5 0,5 + 0,5 1 1 1
Testnevelés és sport 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2 5 5 5 5
Osztályfőnöki 1 1 1 1
Összesen: 27 27 27 29 30 30 33 33
Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok