Felvétellel kapcsolatos információk (nem leendő elsősök számára)

Tisztelt Szülők!

A nem elsős évfolyamra történő átjelentkezéshez már lehetőség van személyes találkozóra a szülőkkel. Kérem, hogy akikkel még nem beszéltünk ez ügyben a távoktatás bevezetése előtt, és a következő tanévre szeretnék iskolánkba beíratni gyermeküket, azok

június 15-én, hétfőn 9-12 óra közt, vagy
június 16-án, kedden 14-16 óra közt

keressenek meg az iskolában egy rövid személyes megbeszélésre. A későbbiekben a nyári ügyeleti időpontokban lesz lehetőség átvételekkel foglalkozni.

Megértésüket köszönöm.

Kerekes Zsolt igazgató
Budapest, 2020. június 3.
A nem a leendő elsős évfolyamokra történő átjelentkezés menete a következő:
  1. Az iskola telefonszámán időpontot kell kérni az iskola igazgatójával történő személyes beszélgetésre.

  2. Ezen a beszélgetésen az iskola tájékozódik az átjelentkezés okairól, korábbi tanulmányi eredményekről, az esetleges problémákról. Ennek érdekében kérjük, erre a beszélgetésre hozzák magukkal a tanuló tájékoztató füzetét (ellenőrzőjét), a legutolsó befejezett tanév bizonyítványát, vagy annak másolatát, illetve a tanuló tanulmányait befolyásoló egyéb lényeges dokumentumokat (szakértői vélemények, SNI papírok, stb.). A szülők pedig tájékozódhatnak az itteni óraszámokról, pedagógusokról, az iskolában folyó szakmai munkáról, és az átjelentkezés egyéb feltételeiről.

  3. Amennyiben a váltás nem tanév közben, hanem a tanév lezárását követően történik, a beszélgetés és a dokumentumok alapján a tanuló felkerül(het) egy előzetes listára, avagy a szülő tájékoztatás kap arról, hogy a megismert tények alapján nincs mód a tanuló átvételére.

  4. A felvétel adminisztrációja az előzetes lista alapján augusztus utolsó hetében történik. (A pontos időpont júniustól lesz megtalálható honlapunkon.) Erre el kell hozni:

Fontos!
  • Tanév közbeni váltás esetén vegyék figyelembe a következőket. A tanév közbeni váltás mindig nagyobb zökkenőkkel jár(hat), minta tanév végén történő váltás. Ezért tanév közben csak rendkívüli esetben veszünk át tanulókat. Áprilistól ez az átvétel még korlátozottabb, hiszen a tanuló év végi értékelését két hónap alatt megoldani nehéz feladat mind az iskola, mind a diák számára.

  • Az iskola rendkívül magas létszáma miatt elsősorban körzetes tanulók átvételére van lehetőségünk. Körzeten kívülieket csak indokolt esetben tudunk átvenni.

  • Jelenlegi létszámaink alapján a mostani 2. és 3. évfolyamaink teljesen telítettek. Amennyiben nem történik tanév végi elmenetel ezekről az évfolyamokról, ide tanulókat nem tudunk átvenni.

  • Különbözeti vizsgát érvényes tanév végi bizonyítvánnyal rendelkezőknél csak akkor kell tenni, ha a tanuló eltérő programmal rendelkező iskolából érkezik (pl. külföld, magániskola, stb.). A nemzetiségi osztályokba jelentkezőknél minden esetben szintfelmérésre kerül sor, de ennek eredményétől automatikusan nem függ az átvétel.
Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok