Jelentkezés a 2019. május 6-i fogadóórákra
A pedagógus nevére kattintva juthat el a regisztrációs oldalra.

Név Szak Osztály
Kerekes Zsolt igazgató
angol fakultáció

7. N
Tatárné Solymosi Anita igazgatóhelyettes
ének-zene

2. A, 2. B
Vajayné Horváth Orsolya igazgatóhelyettes
fizika

7. AB, 7. N, 8. AC, 8. BC, 8. N
Ádász Edina angol nyelv
angol fakultáció
3. A, 3. B, 5. B, 8. AC
8. N
Balássyné Vass Judit
2019. május 8-án tart fogadóórát!
tanító
napközis tanító
1. N
4. N
Balázs Zoltán földrajz
testnevelés
8. AC, 8. BC, 8. N
5. N, 6. A, 6. B, 7. N, 8. BC
Balla Enikő angol nyelv
angol fakultáció
magyar nyelv és irodalom
2. A, 2. B, 3. B
5. N
5. N, 6. A, 8. BC
Bodó Szilvia tanító
informatika
2. A
4. A, 4. B, 4. C, 4. N
Borosné Nemes Krisztina életvitel és gyak. ism.
informatika
5. A, 5. B, 5. N, 6. A, 6. B, 6. N, 7. AB
5. A, 5. N, 7. AB
Csányi László napközis tanító
testnevelés 
2. B, 4. N
2. B
Csíkos Eszter napközis tanító
életvitel és gyak. ism.
rajz és vizuális kultúra
3. N
2. A, 2. B, 2. N, 4. A
2. N
Csiszár Christine német életvitel
német nyelv és irodalom 
német rajz
német testnevelés
2. N, 3. N
1. N, 4. N, 5. N, 6. N
2. N, 3. N
4. N
Csongrádi János informatika  4. N, 5. B, 5. N, 6. A, 6. B, 6. N, 7. N, 8. AC, 8. BC, 8. N
Dancsházi Zsuzsanna ének-zene
etika 
5. A, 5. B, 5. N, 6. A, 6. B, 6. N, 7. AB, 7. N, 8. AC, 8. BC, 8. N
5. B, 5. N, 6. A, 6. B, 6. N, 7. AB, 7. N, 8. AC, 8. BC
Dobos Gábor napközis tanító
testnevelés 
1. B
1. B, 2. A
Dömötör Andrea földrajz
matematika
természetismeret
7. AB, 7. N
6. A, 6. B, 8. BC
5. A, 5. B, 6. A, 6. B
Fazekas Irén Abigél napközis tanító
testnevelés 
4. C, 4. N
4. C
Fehérvári-Kiss Enikő napközis tanító
életvitel és gyak. ism.
rajz és vizuális kultúra
1. N
1. N, 2. A, 2. B
2. A
Fogarasi Judit angol nyelv 4. A, 4. B, 4. C, 6. B, 7. AB
Gubekné Berényi Krisztina napközis tanító
ének-zene
testnevelés 
3. A, 4. B, 4. N
3. A, 4. B
4. B
Hajdrikné Mikó Andrea tanító
napközis tanító
4. B
4. B, 4. N
Hajszár Hajnalka kémia
matematika
7. AB, 7. N
7. AB, 7. N, 8. AC, 8. N
Harmath Artemisz magyar nyelv és irodalom 5. B, 6. B, 6. N
Honos Pia német életvitel
német ének
német nyelv és irodalom
német rajz
német testnevelés 
2. N
1. N, 4. N
1. N, 2. N, 3. N
2. N
1. N, 2. N
Horváth Gabriella magyar nyelv és irodalom
történelem
5. A, 7. AB, 7. N, 8. AC, 8. N
6. N
Huberné Szabó Kinga tanító
napközis tanító
2. B
2. B
Janovszki Hanga napközis tanító
ének-zene
testnevelés
4. A
4. A
4. A
Karádyné Hock Márta hon- és népismeret
könyvtár 
5. A, 5. B
Kiss Virág tanító 4. A
Kissné Kovács Anna matematika 5. A, 5. B, 5. N, 6. N
Kobjakov Tamara angol nyelv 2. B, 4. B, 5. A, 6. B
Magyar Zoltán testnevelés  5. A, 5. B, 6. N, 7. AB, 8. AC, 8. N
Matiszlovicsné Pallos Katalin biológia
etika
kémia
természetismeret
7. AB, 7. N, 8. AC, 8. BC, 8. N
5. A, 8. N
8. AC, 8. BC, 8. N
5. A, 5. B, 5. N, 6. A, 6. B, 6. N
Mélyvölgyiné Pintér Judit tanító
rajz és vizuális kultúra
3. B
4. A
Ördög Rövid Gabriella tanító
ének-zene
2. N
1. A, 1. B
Parti-Brabanti Barbara német életvitel
német honismeret
német nyelv és irodalom
német rajz
német testnevelés
3. N
1. N, 2. N, 3. N
2. N, 3. N, 4. N
3. N
3. N
Pátkai Sándorné tanító
ének-zene
3. N
3. B
Pinczési Zsuzsa Mariann napközis tanító
német testnevelés
testnevelés
2. A, 4. C
1. N
2. A
Sárady Gyula rajz és vizuális kultúra
testnevelés
napközis tanító
3. A, 5. A, 5. B, 5. N, 6. A, 6. B, 6. N, 7. AB, 7. N, 8. AC, 8. BC, 8. N
3. A
3. A, 4. N, felső tagozat
Sáradyné Kántor Judit angol nyelv  1. A, 1. B, 3. A, 6. A, 8. BC
Simon Mariann napközis tanító
rajz és vizuális kultúra
1. A
1. A
Siposs Katalin tanító
életvitel és gyak. ism.
1. A
1. B
Sulyokné Schillerwein Eleonóra történelem  5. A, 5. B, 5. N, 6. A, 6. B, 7. AB, 7. N, 8. AC, 8. BC, 8. N
Szabó Andrea német honismeret
német nyelv és irodalom
német történelem
6. N, 7. N, 8. N
7. N, 8. N
5. N, 6. N, 7. N, 8. N
Szabó Edit tanító
életvitel és gyak. ism.
1. B
1. A
Szabó Henrietta angol nyelv
angol fakultáció
2. A, 2. B, 4. A, 4. C, 7. AB, 8. AC
6. N
Szukics Zsuzsanna német biológia
német honismeret
német nyelv és irodalom
német természetismeret
7. N, 8. N
4. N, 5. N
5. N, 6. N
5. N, 6. N
Törökné Orbán Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom
napközis tanító
7. AB
3. A, felső tagozat
Tüdős Dóra napközis tanító
ének-zene
testnevelés
2. N, felső tagozat
4. C
2. N
dr. Vasné Légrády Mariann tanító
napközis tanító
4. N
4. N
Vető Nóra
2019. május 7-én tart fogadóórát!
tanító
napközis tanító
3. A
3. A, 4. N
Weimann-Kamarás Csilla tanító
napközis tanító
4. C
4. C
Zságer László angol nyelv 8. BC

Név Szak Osztály
Bence Imre evangélikus hittan 8. évfolyam
Csörgő Zoltán buddhista hittan 2., 3., 4., 5., 6. és 8. évfolyam
Péterné Mestery Rita evangélikus hittan 1., 3., 4., 5. és 6. évfolyam
Radvánszki Péter zsidó hittan 7. évfolyam
Sztelek Csilár református hittan 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. évfolyam
Tóth Lászlóné katolikus hittan 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. évfolyam
Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok