COVID PROTOKOLL A FILLÉR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ALKALMAZANDÓ
JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOKRÓL

1. Belépés az iskola épületébe, távozás az iskolából

 • Az épületbe mindenki kizárólag szabályosan viselt saját maszkban, kötelező kézfertőtlenítés után léphet be.

 • Az iskola dolgozóin, tanulóin kívül kizárólag az léphet be az épületbe, akinek ezt az igazgató, vagy valamelyik ig. h. engedélyezi. A belépéskor (távozáskor) a diákok nem csoportosulhatnak a bejáratok előtt. Napközben: az intézményt elhagyni továbbra is a házirendben leírtak szerint lehet.
  Az iskola területén a tanítás/napközi befejeztével csak tanári engedéllyel és/vagy felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók.
 • A tanulók 7:30 előtti érkezés esetén a bejáratnál elkülönített helyeken gyülekezhetnek – és a korábbi rendnek megfelelően 7:30-kor mehetnek fel a tantermekbe.

 • Távozáskor, ha a tanuló csak szülői felügyelettel mehet haza, ez az alábbi módon lehetséges:
  - 13:00 és 15:00 között a bejáratoknál lévő diákügyeleteseknél vagy a ped. asszisztenseknél kell jelezni, hogy kiért érkezett a szülő.
  - 15:00 és 15:45 közt tanulási idő van, kérjük a tanulócsoportokat ekkor ne zavarják
  - 15:45 és 16:30 közt a bejáratnál lévő ped. asszisztensnél kell jelezni, hogy kiért érkezett a szülő, aki a hangosbemondón keresztül a bejárathoz hívja a tanulót.
  - 16:30 és 17:30 közt, az összevont ügyelet a fszt. 6-os teremben lesz, ahol vagy az ablakon keresztül, vagy a bejáratnál lehet jelentkezni.

2. A tantermekben való tartózkodás

 • A tantermekben a tanár gondoskodik, a terem és a létszám adta lehető legszellősebb elhelyezkedésről.

 • A tanulók csak az órarendben számukra meghatározott tantermekben tartózkodhatnak, szünetekben nem mehetnek át másik terembe.

3. A maszkhasználatról

 • Kötelező maszkot hordani a folyosókon és a közösségi tereken diáknak, pedagógusnak és felnőttnek egyaránt.

 • A tantermekben a maszk használata nem kötelező. Akkor kötelező a maszk használata a tantermekben is, ha az osztályban covid pozitív eset merült fel, de még nem történt központi intézkedés, vagy ha az osztályban bármilyen okból az adott napon 5 főnél több hiányzik. Az osztály szülői közössége dönthet úgy, hogy a fentieken túl az osztályteremben is kötelező az állandó maszkhasználat.

4. Az iskola (a pedagógus) eljárása fertőzési gyanú felmerülése esetén

 • A szabályozás célja az iskolai közösség egészségének optimális védelme és az esetleg megfertőzöttek szakszerű ellátásának mielőbbi biztosítása, mindemellett személyiségi jogainak garantálása (GDPR).

 • Ha az iskolában való tartózkodás idején (tanórán, vagy azon kívül) egy tanárban felmerül (vagy olyan információja van), hogy egy diák megfertőződhetett, el kell különíteni a társaitól (orvosi szoba) és gondoskodni kell a felügyeletéről.
  Minden esetben értesíteni kell a szülőt, akit kérünk, hogy a lehető leghamarabb jöjjön el a gyermekéért az iskolába. A szülő értesítésével egy időben értesíteni kell az ügyeletes vezetőt is.

5. Tájékoztatási kötelezettség

 • Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, dolgozó és vendég látogathatja, tisztelettel kérünk mindenkit ennek maradéktalan betartására.

 • A szülő köteles az iskolát haladéktalanul értesíteni, ha gyermeke esetében, vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, ebben az esetben a tanuló semmiképpen ne jöjjön be az iskolába.

 • Igazolt fertőzés esetén a szülő haladéktalanul köteles megküldeni az iskolai elektronikus levelező rendszeren keresztül a pozitivitást igazoló dokumentumot, illetve a honlapon megtalálható adattáblát covid fertőzöttek részére.

5. Hiányzások igazolása

 • Tanulói hiányzás esetén a gyermek csak akkor jöhet az iskolába, ha ezt az orvos engedi, és a hiányzását orvosi igazolással igazolja. A Házirendben lefektetett szülői igazolás lehetősége csak abban az esetben lehetséges az ott lefektetett kereteken belül, ha a szülő a hiányzást előre bejelenti.

 • Covid fertőzöttek esetén csak orvosi igazolással lehet iskolába jönni! Tüneteket nem mutató, karanténba helyezett kontaktok vagy orvosi igazolással, vagy ha ez nem lehetséges, a honlapról letölthető szülői igazolással jöhetnek iskolába. A közösség védelme érdekében az iskola azzal a további kéréssel fordul a szülők felé, hogy ha lehetőségük van, a fertőzött tanuló gyógyulásáról negatív teszttel bizonyosodjanak meg, és úgy engedjék vissza a közösségbe.


Mindenkinek köszönjük az együttműködését, aki ezzel közösségünk biztonságát támogatja.
Budapest, 2021. november 18.