A leggyakoribb kérdések a beiratkozással kapcsolatban

A Kormányhivatal döntése értelmében 2015. februárjában módosult iskolánk beiratkozási körzete.
Az új körzethez tartozó utcalistát az alábbiakban közöljük:

Iskolánk beiratkozási körzete

Alvinczi út - Balogvár utca - Bimbó út 97-115-ig és 102-124-ig - Csopaki utca - Detrekő utca - Ervin utca - Fillér lépcső - Fillér utca 32-től végig és 39-től végig - Gábor Áron u. 1-49-ig és 2-56-ig - Gyergyó u. - Hankóczy u. - Hargita u. - Herman O. u. - Júlia u. - Kopogó lépcső - Karabély u. - Lévay u.  - Lóczy u. - Lorántffy Zs. u. - Lorántffy Zs. lépcső - Lupény u. - Nagyajtai u. - Présház u. - Radna u. - Rhédey u. - Rókushegyi lépcső - Ruszti u. - Szilágyi E. fasor 49-111-ig - Toroczkó u. - Toroczkó köz - Toroczkó tér - Trombitás u. - Zilah u. - Vadrózsa u. - Vadorzó u.

Iskolánkban német nemzetiségi nevelés-oktatás is folyik.

Mikor lesz a beiratkozás?

A beiratkozás az állami iskolákban kerület szerte egységes időpontban zajlik.

Beiratkozás időpontja:   április

A Fenntartó által indítani engedélyezett osztályok száma: 3 (2 angolos, 1 németes).

A nem körzeti gyerekeket is felveszik?

Iskolaérettség esetén a körzeti gyermekeket az iskola felveszi a beiratkozás napján. A körzeten kívülieket is felvesszük, de erről határozatot csak a beiratkozást követő napokban lehet hivatalosan hozni. Az esetleges túljelentkezés mértékéről a tavaszi időszak folyamán folyamatosan tájékoztatjuk a nyílt napon vagy az óvodás foglalkozásokon megjelenő szülőket. A körzeten kívüliek és körzetesek egyaránt tölthetnek ki a beiratkozást megelőzően is jelentkezési lapot az óvodás foglalkozásokon. Ez azonban nem pótolja az áprilisi beiratkozást.

Mi lesz, ha több körztes jelentkezik, mint ahány hely van?

A jogszabály szerint az iskolának biztosítania kell minden körzetes gyermek felvételét. Korábbi években előfordult, hogy a rendkívüli túljelentkezés miatt nem tudtunk minden körzetes igényt kielégíteni, így ezek a tanulók más, a szülők által választott kerületi iskolákba lettek beiratva. A körzetes túljelentkezést aznonban gyakran az okozta, hogy tanulók a körzetbe csak "adminisztratív" módon kerültek. Az idei tanévben a november 1-je után kiállított lakcímkártyák estében sokkal szigorúbban ellenőrizni fogjuk azon jognyilatkozatokat, melyben a szülő az életvitelszerű helyben lakásról nyilatkozik. Ily módon reményeink szerint elkerülhető lesz a körzetes túljelentkezés problémája is, és a felszabaduló helyeken körzeten kívüli kérelmeket is fogunk tudni fogadni.

Ki a körzetes?

A törvényben ennek a fogalomnak is változott a definíciója. Körzetes az a tanuló, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (Nkt. 50.§ (6. pont.)). Bizonyítani ezt a lakcímkártyával és a helyben lakásról szóló (honlapunkról letölthető) jognyilatkozattal lehet beiratkozáskor. A jognyilatkozat alátámasztására kizárólag a november 1-je után a körzetbe költözőktől a beiratkozáson kérni fogjuk az adásvételi vagy bérleti szerződés bemutatását is. Az is körzetesnek tekinthető, aki tartózkodási hellyel rendelkezik a körzetben és az állandó lakcíme Budapesten kívüli, de életvitelszerűen a tartózkodási helyén lakik.
A tanulónak és legalább az egyik szülőnek itt kell lakcímmel rendelkeznie.
A körzetességet a lakcímkártyán kívül egy, a lakcímen életvitelszerű lakhatásról szóló nyilatkozattal kell kiegészíteni, mely iskolánk honlapjáról letölthető. Körzetes tahát az, aki életvitelszerűen az iskola körzetében lakik.

Az iskolaelőkészítő foglalkozásokon való részvétel feltétele-e a felvételnek?

Nem. A felvétel egyetlen feltétele a fentebb említett dokumentumokkal történő beiratkozáson való megjelenés. Mindazonáltal javasoljuk minél több foglalkozáson való részvételt, hiszen ez megkönnyíti a gyermek számára az iskolába való átmenetet, megismeri a tanító néni(ke)t, a környezetet. A foglakozásokra nem kell előzetesen jelentkezni, bármikor részt lehet venni rajta.

Hogyan kell intézni a beiratkozást, ha nem körzeti a gyerek?

Először a kiválasztott iskolába kell elmenni és beíratni a gyermeket, ahol a szülők kapnak egy befogadó nyilatkozatot. Evvel a nyilatkozattal kell elmenni a körzeti iskolába, ahol be kell jelenteni, melyik iskolába távozik a gyermek. A két iskola felkeresésére a beiratkozás napján kell sort keríteni.

Lehet-e tanítót választani?

Az osztályba sorolás az iskolaigazgató jogköre. Mindazonáltal a szülőnek lehetősége van a beiratkozáson megjelölni azt a tanítót, akit szívesen választana gyermekének. Kérjük, hogy azok irassák be iskolánkba gyermekeiket, akik bármelyik tanítót el tudják fogadni a kéréssel ellenkező döntés esetén is.

Kell-e a gyereknek is jönni a beiratkozásra?

Nem. Ettől függetlenül ha a szülő úgy gondolja, hogy ez a pillanat a gyermek számára fontos és élményt adhat neki, a gyerekeket is szívesen fogadjuk a beiratkozáson.

Mit tegyen a szülő, ha a beiratkozás napján nem ér rá?

Írásos meghatalmazás alapján bárki (célszerűen közeli rokon) is beírathatja a gyermeket, de szigorúan csak a beiratkozás napján.

Beiratkozhat-e a tanuló, ha nincs állandó lakcíme?

Nem. Állandó Lakcímmel kell rendelkezni. Csak ennek hiányában lehet letelepedési hely, vagy ideiglenes lakcím.

Mikor kapunk választ a felvételről?

A beiratkozást követő két héten belül felrakjuk honlapunkra a végleges névsorokat és osztályokat. Ezzel egyidőben hivatalos levelet küldünk a felvételről/elutasításról.

Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok