Angol tagozat
Iskolánkban az angol nyelv tanítása a kiemelt jelentőségű feladatok közé tartozik. A kedvező körülmények, feltételek segítik a tanulókat a nyelv megfelelő, illetve magas szintű elsajátításában.

Oktatás az alsó tagozaton:

Angol órák száma hetente: 1-3. évfolyamon 2 óra,
4. évfolyamon 4 óra.

Első osztályban játékosan, mondókák, dalok, játékok tanulásán keresztül az elsődleges cél a nyelv megszerettetése, az érdeklődés felkeltése. A nyelvkönyvek kiválasztása a tanulók életkori sajátosságainak a figyelembe vételével történik. A gyermekek megismerkednek angolul írt mesékkel, történetekkel, nyelvi játékokkal.

A felső tagozaton:

Angol órák száma hetente: 5-8. évfolyamon 5 óra.

A felső tagozaton koncentrikusan haladnak a tananyagban, ami azt jelenti, hogy a nagyobb nyelvtani és szókincsbeli témákat minden évfolyamban újratanulják, felfrissítik, és bővebb anyaggal kiegészítik.

Nyolcadik osztály végére a tanulóknak lehetőségük van Pitman középfokú nyelvvizsgát tenni, amire tanáraink külön tanfolyamon készítik fel őket. Nyáron igény szerint, utazást szervezünk Angliába, ahol a gyerekek a valóságban láthatják mindazt, amit korábban csak a könyvekből ismertek.

Tanulóink részt vesznek a különböző angol nyelvű versenyeken, ahol eddig szép eredményeket értek el: Szépkiejtési versenyen, ország-ismereti versenyeken, angol színjátszó fesztiválokon szerepelhetnek tanulóink.

A nyelvvel nehezebben megbirkózó gyermekeket korrepetálással, fejlesztő órákkal segítjük.

Nagy hangsúlyt fektetünk az angol ünnepek, szokások megismertetésére:

Minden évben rendezünk Halloween party-t, amire diákjaink nagy izgalommal, érdeklődéssel készülnek, és amin iskolánk majdnem minden tanulója részt vesz.  Megjelenés kizárólag jelmezben. Vetélkedőt tartunk az alsó és felső tagozatosoknak. A vetélkedő anyagát Halloween napi szokásokból, játékokból állítjuk össze. A végén természetesen Halloween-nes nyereményeket kapnak a legügyesebbek. 'Trick or Treat'. „Tökvadászat" az udvaron elemlámpával. Aki „tököt” talál cukrot kap cserébe. Disco a felső tagozatos tanulóknak.

Valentin-nap (február 14.) Az egyik legizgalmasabb napja az évnek. Ezen a napon a gyerekek mindenkinek küldhetnek Valentin-napi kártyát, akit szeretnek, kedvelnek. Küldhetnek egymásnak dalokat is az iskolarádión keresztül. A leveleket összegyűjtjük és a Valentin-napi „postások” kikézbesítik azokat a címzetteknek.

"Penny Theatre" (június eleje). Két délutánon keresztül tekinthetik meg a szülők és az érdeklődők az előadásokat. Mesék, rövid történetek angolul az alsó tagozatos tanulók előadásában. Hosszabb történetek, színdarabok a felsős csoportok bemutatásában.

Munkaközösség-vezető: Sáradyné Kántor Judit
Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok